INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21 6538 SH NIJMEGEN Aan de MINISTER VAN JUSTITIE
Hare excellentie Mr. W. Sorgdrager Schedeldoekshaven 100 2511 EX 's GRAVENHAGE
Nijmegen, 12 oktober 1994 Excellentie, In het Algemeen Dagblad van vandaag las ik dat Justitie tipgeld betaalt uit de post 'geheime uitgaven'. In dit licht stel ik het op prijs van u te vernemen wat het uiteindelijke resultaat is geweest in het kader van de door de Ministeries van Justitie, O&W en Sociale Zaken genomen acties naar aanleiding van mijn brieven van 22 mei 1993 aan uw collega's Hirsch Ballin, Ritzen en De Vries. Ingeval bovenvermelde brieven een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - hetgeen ik momenteel (nog) niet kan aantonen - verzoek ik u het tipgeld ten goede te laten komen aan de Stichting Cervantes Benelux, statutair gevestigd te Amsterdam. De stichting heeft cf. Artikel 2 van de statuten ten doel:

a. de bevordering van de Spaanse taal en cultuur; en
b. de bevordering van Nederlands-Spaanse samenwerkingsprojecten in de meest ruime zin.
Zij beoogt geen winst.

Hoogachtend, J.L. van der Heijden.

6 JUNI 1995 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN