INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21. 6538 SH NIJMEGEN. Politie Gelderland Zuid. T.a.v. de heer G.J. Lucas. Postbus 1067. 6501 BB NIJMEGEN. Nijmegen, 9 december 1994. Geachte heer Lucas, Ik bevestig u de goede ontvangst van de brieven 94/02500-102 van 6-12-94 van de heren W.J.M. Velings en Th. Beelen en gjl/ van 7-12-94 van u. T.a.v. beide brieven breng ik u graag het volgende onder uw aandacht.

1. Brief van 6 december 1994 Mijn brief van 12-11-94 bevat geen klacht over optreden van medewerkers van uw korps op 02-11-94. Ik heb het bureau Dukenburg op die dag bezocht in verband met de diefstal van de agenda van H.M. Koningin Beatrix uit de auto van hoofdinspecteur Lamèris van de Beveiligingsdienst Koninklijk Huis bij paleis Soestdijk. Ik vermoed een verband met de aangiften die ik vanaf december 1992 bij uw korps heb gedaan, beginnende bij de diefstal van mijn auto op 24-12-92. Op dit moment beschik ik niet over de juiste gegevens, die zich, ter bescherming van mijn gezondheid, in de kluis bevinden. Ik heb een van uw medewerksters op 02-11-94 verzocht mijn aangifte vertrouwelijk te behandelen en niet via de telefoon te communiceren in verband met de afluisterpraktijken van de georganiseerde criminaliteit. Uw medewerkster heeft hierin volstrekt correct gehandeld. Ik neem voor deze situatie de persoonlijke verantwoordelijkheid.

2. Brief van 7 december 1994 Dank voor deze berichtgeving. Ik stel uw toezegging "Zodra alsnog in enig opsporingsonderzoek een relatie tot uw zaak kan worden aangetoond zal dezerzijds niet worden geschroomd om u van de uitslag daarvan op de hoogte te brengen" zeer op prijs. Ik kan het niet aantonen, maar de tv-uitzending "Eerst zien" van Feike Salverda op 19 oktober jl., alsmede de hieraan gerelateerde gebeurtenissen en uitgebreide berichtgeving hierna, waaronder het boek "Operatie Delta" van Middelburg en Van Es, bevestigen in zijn totaliteit het beeld dat ik me tot op dat moment van de Nederlands-Spaanse drugscriminaliteit had gevormd. Wellicht zullen de hieruit voortkomende in Utrecht en Amsterdam lopende strafzaken verdere informatie verschaffen die een relatie tot mijn zaak zullen aantonen. Ik stel het zeer op prijs op de hoogte gehouden te blijven. Rest mij mijn waardering uit te spreken voor de wijze waarop de Nederlandse Politie de afgelopen maanden talloze criminele netwerken heeft opgerold. Ik distantieer mij van de wijze waarop elementen in onze samenleving via beïnvloeding van de politiek het politiewerk in diskrediet trachten te brengen. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden uitstekend werk verricht, uniek in de geschiedenis. Ik wens u verder veel succes en zie met belangstelling uit naar uw verdere bevindingen. Hoogachtend, J.L. van der Heijden. P.S. Ik verzoek u de heer W.J.M. Velings een kopie van deze brief te verstrekken t.b.v. zijn dossier.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

EVALUATIERAPPORT OPERATIE HEIDEBEZEM (1)

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN