INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Aan de hoogwelgeboren heer Jonkheer Mr. C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer. Huize 't Suideras VIERAKKER. Nijmegen, 25 januari 1995. Hooggeachte heer Van Nispen, Met groot genoegen kwam ik een dezer dagen in het bezit van het boek ''t Suideras en zijn bewoners'. Ik dank u ten zeerste voor de inspanningen die u zich voor de totstandkoming van dit werk hebt getroost. Ik ben met name getroffen door het vele goede werk dat uw grootvader Ruys de Beerenbrouck voor het land heeft verricht. Uiteraard ben ik ook zeer ingenomen met de aandacht die u hebt geschonken aan het Geslacht Van der Heijden. Dit is voor mij aanleiding mij aan u voor te stellen. Ik ben een Van der Heijden uit Nijmegen. De waarden en normen van Adel en Ridderschap hebben altijd hoog in mijn vaandel gestaan. Zo heb ik in 1977 mijn studie in de Spaanse taal en letteren afgerond met een referaat over de invloed van Erasmus en het nieuwe christendom in de Don Quijote van Don Miguel de Cervantes Saavedra. Als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux voel ik het als een missie een bijdrage te leveren aan de overbrugging van een 350-jarige culturele kloof tussen Nederland en Spanje. De basis daarvan wordt thans gevormd door een studie van de normen en waarden van het Geslacht Van der Heijden. Binnen dit algehele kader neem ik mij eveneens voor de bijdragen die het Geslacht Van der Heijden aan de Nederlandse geschiedenis heeft geleverd over te dragen aan de leden van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen, waar ik deel van uitmaak. Ik zou het zeer op prijs stellen met betrekking tot het bovenstaande met u van gedachten te wisselen. Ik ben gaarne bereid daartoe naar Het Suideras te komen. Gaarne verneem ik van u of en wanneer u dit conveniëert. Met de meeste hoogachting, Johannes L. van der Heijden.

P.S. Ik onderzoek thans of het Landgoed Heyendael te Nijmegen historisch verbonden is aan onze gemeenschappelijke voorouders: Van der Heijdendaal. Etymologisch ligt dit voor de hand.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

REACTIE OP MIJN BRIEF VAN 4 FEBRUARI 1995

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN