INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Aan de Minister President De weledele heer Drs W. Kok Korte Vijverberg 3 2513 AB 's-GRAVENHAGE Nijmegen, 11 juni 1995

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Kok, Uit de pers vernam ik dat U binnenkort in Cannes een lans gaat breken voor de verdere operationalisering van Europol binnen de Europese Unie. In 1992 heeft de Spaanse Minister van Justitie, de Heer Belloch, voor de Spaanse televisie openlijk toegegeven dat de Spaanse politie en justitie het criminaliteitsprobleem niet meer aankunnen. Hij heeft hierbij gepleit voor een snelle operationalisering van Europol. Ook heeft Spanje blijkbaar behoefte aan een verscherpte kustbewaking van de Andalusische kust. Ik meld u dit omdat ik van mening ben dat u wellicht van Spaanse zijde verdere ondersteuning ten behoeve van uw onderhandelingen kunt verwachten. U veel succes toewensend. Met de meeste hoogachting, J.L. van der Heijden Bestuurslid Stichting Cervantes Benelux.

14 FEBRUARI 1996 DRUGSPROBLEMATIEK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN