INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

J.L. van der Heijden NIJMEGEN. Korps Landelijke Politiediensten. Divisie CRI t.a.v. de Kasbeheerder. De weledele Heer Hansen. Postbus 3016. 2700 KX ZOETERMEER. Nijmegen, 23 juli 1995. Betreft: mijn aangetekende brief aan u d.d. 23 juni 1995 en uw telefonische reactie. Geachte heer Hansen, Met referte aan bovenvermelde brief bevestig ik uw telefonische mededeling van 11 juli jl. dat u mij met een collega van de politie Gelderland-Zuid op 18 juli jl. zou bezoeken, alsmede de ontvangst van uw bericht op mijn antwoordapparaat dat dit bezoek niet kon doorgaan, doordat u verkeerd in uw agenda had gekeken. Het verheugt mij echter dat u heeft toegezegd nog van u te zullen laten horen. M.b.t. faktuur 001 kan ik u mededelen dat thans overleg met de ING-bank heeft plaatsgevonden. Een rekeningnummer kan voor de stichting worden geopend nadat een kandidaat-lid heeft toegezegd tot het stichtingsbestuur te kunnen en willen toetreden. Daartoe bestudeert hij thans de notulen van de bestuursvergaderingen in de periode september 1992-april 1993. Vanaf april 1993 tot december 1994 ben ik ondergedoken geweest. Ik hoop de activiteiten van de Stichting Cervantes Benelux thans met ondersteuning van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven nieuw leven in te kunnen blazen. Wellicht kunt u mijn operaties Spider en Heidebezem, waarvan alle informatie bij de politie Gelderland-Zuid berust, schriftelijk accorderen op basis van bij politie en justitie beschikbare aanvullende gegevens. Nadien kan dan overeenstemming worden bereikt over het aan de stichting toekomende bedrag, dat zal worden aangewend ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van Nederlandstalige, afgestudeerde hispanisten. Ik dank u bij voorbaat voor uw welwillende medewerking. Hoogachtend, J.L. van der Heijden. Oprichter Stichting Cervantes Benelux.

15 NOVEMBER 1996 VORDERING TER ATTENTIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN DIVISIE CRI

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN