INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

J.L. van der Heijden De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Zijne Excellentie Drs A.P.W. Melkert Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ 's-GRAVENHAGE Betreft: INSTITUTO CERVANTES BENELUX Kenmerk: ICB/SoZaWe960127 Nijmegen, 27 januari 1996 Excellentie, Met verwijzing naar mijn beleidsplan Instituto Cervantes Benelux - zoals dat berust bij het Kabinet der Koningin - verzoek ik U vanuit mijn hoedanigheid als bestuurslid/oprichter van de Stichting Cervantes Benelux en houder van het handelsmerk Instituto Cervantes om Uw toestemming te mogen beschikken over de bij de diensten van Uw Departement berustende bestanden werkzoekenden met een Spaanstalige achtergrond. Achterliggende gedachte is op zo kort mogelijke termijn een helder beeld te verkrijgen van het potentiële arbeidsmarktaanbod binnen het segment Nederlands-Spaanstalige betrekkingen teneinde hierna een adequaat Human Resources Beleid binnen dit marktsegment te kunnen ontwikkelen. Ik verklaar hiermede de vertrouwelijke persoonsgegevens met uiterste discretie te behandelen en U persoonlijk te rapporteren omtrent mijn activiteiten hieromtrent, zoals ik thans ook - op advies van de Minister van Binnenlandse Zaken - rapporteer aan de Ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft middels een brief d.d. 24 januari 1996 met veel waardering kennis genomen van de Stichting Cervantes Benelux.

Ik vertrouw erop op Uw volledige ondersteuning van het beleidsplan te mogen rekenen. Met de meeste Hoogachting, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden

22 FEBRUARI 1996 THE CABLE TURTLE OF PURPLE: AM/ARV/96/166 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN