INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voor deze de weledele heer W.D. Oldemans Directeur Arbeidsmarkt Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ 's-GRAVENHAGE Datum: 22 februari 1996 Betreft: AM/ARV/96/166 Kenmerk: ICB/SoZaWe960222 Geachte Heer Oldemans, In dank bevestig ik U de goede ontvangst van bovenvermelde brief met Uw mededeling mijn brief d.d. 27 januari 1996 te hebben overgedragen aan het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening.

Als oprichter van de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen en oud-stafmedewerker van de Stichting de Baak/VNO heb ik er vertrouwen in in goed overleg met het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening nieuw arbeidsmarktbeleid binnen de Nederlands-Spaanstalige relatie te kunnen ontwikkelen. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heijden

8 MAART 1996 UW KENMERK 96003365 TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN