INSTITUTO CERVANTES

BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Hoofd Sector Juridische Aangelegenheden Mw mr C.E.M. van den Boom Postbus 415 2280 AK RIJSWIJK Datum: 8 maart 1996 Betreft: Uw kenmerk 96003365 Kenmerk: ICB/SoZaWe960308 Geachte mevrouw Van den Boom, Ik bevestig u de goede ontvangst van bovenvermelde brief.

Ik verstrek u hiermede gaarne nog enkele aanvullende informatie terzake. Op 11 mei a.s. is Koning Juan Carlos van Spanje in Middelburg aanwezig om een Four Freedoms Award in ontvangst te nemen. Ik heb het organiserend comité verzocht deze gelegenheid te benutten om Su Real Majestad de Spaanse versie van het Beleidsplan Instituto Cervantes aan te bieden als eerste stap naar een verdere Nederlands-Spaanse samenwerking, met name waarbij het hier gaat om de ontwikkeling van gezamenlijk arbeidsmarktbeleid. Ik stel daarbij derhalve voor mijn verzoek tot het verstrekken van bestanden werkzoekenden met Spaanstalige achtergrond te verruimen met het in overleg definiëren van een sociale paragraaf binnen het beleidsplan. Inzake de ontwikkeling van opleidingstrajecten voor de betreffende doelgroep kan mijn bij de Baak opgedane expertise daarbij worden ingebracht. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden

24 APRIL 1996 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING (FAXBERICHT)

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN