INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 5406 2280 HK RIJSWIJK Datum: 27 maart 1996 Betreft: REFERENDUM Kenmerk: ICB/VWS960327 Excellentie, Van mr. drs. R.K. Visser ontving ik heden namens de Minister-President het bericht Nr. 96M001268 m.b.t. een door mij gedaan verzoek d.d. 14 februari jl. om de problematiek rond het vrijgeven van softdrugs aan een referendum te onderwerpen.

De Minister-President heeft dit verzoek onder de aandacht van U en de Minister van Justitie gebracht. Ik wil gaarne van deze gelegenheid gebruik maken om U te verzoeken in overweging te nemen het verstrekken van heroïne aan terminale drugsverslaafden in de euthanasiewetgeving te laten opnemen. Het verstrekken van heroïne is immers een bijdrage aan geleidelijke zelfdoding. Bijgaand gelieve U het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux te ontvangen. De stichting heeft als primair doel samenwerkingsprojecten tussen Nederland en Spanje te bevorderen. Ik hoop in de toekomst van Uw zijde ondersteuning van de Stichting Cervantes Benelux te mogen ontmoeten. Bij voorbaat mijn hartelijke dank. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux

15 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF GVM/Vz/962394/BB TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN