INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Telefoon 024-3781959 Telefax 024-3781959 VNO/NCW Dr A.H.G. Rinnooy Kan Prinses Beatrixlaan 5 2595 AK 's-Gravenhage Datum: 20 april 1996 Betreft: UW BRIEF 96.00.370/Hst/dH Kenmerk: ICB/VNONCW960420 Geachte heer Rinnooy Kan, Hartelijk dank voor uw bovenvermelde brief van 16 april jl.

Mijn gedachten gaan hierdoor sterk terug naar de tijd dat ik u als stafmedewerker van de Baak/Nieuw Elan in een brief - zij het ondertekend door een derde - van harte welkom heb geheten als nieuwe voorzitter van de stichting Nieuw Elan, die naar ik aanneem, thans ter ziele is. De Stichting Cervantes Benelux is hieruit voortgekomen en heeft onder meer ten doel de verhouding tussen de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE en uw organisatie te verbeteren. In dit licht lijkt het mij toch goed dat u uw overweging om mijn uitnodiging om te bemiddelen bij de totstandkoming van een Commissie van Aanbeveling voor de Stichting Cervantes Benelux in heroverweging neemt. Ik vertrouw erop op uw medewerking te kunnen rekenen. Hoogachtend, J.L. van der Heyden.

14 NOVEMBER 1996 VERANTWOORD ONDERNEMEN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DRS HANS BLANKERT VAN DE WERKGEVERSVERENIGING VNO-NCW

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN