INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Interne code AA2410
De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN-Amro De weledele heer Mr P.J. Kalff Postbus 283 1000 EA AMSTERDAM Datum:
26 juli 1996 Betreft: BESTUURSWISSELING Kenmerk: ICB/ABN960726.1

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Kalff, Aansluitend aan mijn voorgaande brief TRUC VAN DE EEUW ben ik aan mijn eer verplicht U van het volgende in kennis te stellen. De heer A. Veltman heeft mij op 3 mei jl. per brief verzocht hem uit te laten schrijven uit het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Teneinde volledige zorgvuldigheid te betrachten heb ik hierop gereageerd in een persoonlijke brief van 7 mei en een vertrouwelijke brief van 12 mei 1996. In het kort komt het erop neer dat ik de Heer Veltman - en daarmee het hoofdbestuur van de ABN AMRO - heb verzocht deel van het stichtingsbestuur te blijven uitmaken totdat in een nieuwe bestuursformatie is voorzien. Op 31 juli aanstaande zal ik vier door mij beoogde kandidaten uitnodigen in het stichtingsbestuur zitting te nemen. Ingeval gemelde potentiële bestuurders besluiten mijn uitnodiging te accepteren, zal ik Uw bestuurslidmaatschap conform de Heer Veltmans verzoek beëindigen. Ingeval U hiertegen bezwaren aantekent verzoek ik U mij Uw standpunt terzake vóór 1 augustus aanstaande schriftelijk te doen toekomen. Hoogachtend, J.L. van der Heyden.

12 NOVEMBER 1996 UITBREIDING ZUID-AMERIKA TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR ABN-AMRO

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN