INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Bestuur Valkhofstichting. T.a.v. drs E.F.M. Boshouwers. Groenewoudseweg 49. 6524 TP NIJMEGEN. Datum: 31 juli 1996. Betreft: DE GOEDE KOERS Kenmerk: ICB/Valkhof960731. Geachte heer Boshouwers, Met verwijzing naar het Valkhofnieuws, 18de jaargang nr. 2, blz. 6 heb ik de grote eer U te kunnen melden dat ik heden aan de toekomstige staatshoofden van Spanje en de Benelux de convocaties heb verzonden om per 1 oktober aanstaande zitting te nemen in het Bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Indien de toekomstige Majesteiten mij deze Eer vergunnen zal het voorzittersschap van de Stichting in het Jaar 2000 worden vervuld door Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Felipe de Borbón van Spanje. Ik heb Hare Majesteit de Koningin heden van deze mededeling per fax in kennis gesteld. Ik wens u veel succes met de bouw. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

BERICHTGEVING AAN DE BURGEMEESTERS VAN NIJMEGEN: 29 APRIL 1992 WAPEN VAN HEYDEN, 15 MEI 1995 MIJN BRIEF VAN 29 APRIL 1995 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT, 19 MEI 1995 BRIEF BD14r/jr TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT, 21 MEI 1995 CORRECTIES TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT, 18 JUNI 1995 HET CAPITOOL TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT, 14 JULI 1995 UW BRIEF KENMERK BD11/AS, 18 SEPTEMBER 1995 UW BRIEF BD11/AS D.D. 14-09-95 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN, 21 SEPTEMBER 1995 INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN, 23 DECEMBER 1995 HERBOUW HET VALKHOF, 27 MAART 1996 ARTIKEL TELEGRAAF, 6 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 18 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, 13 JUNI 1996 VALKHOFBURCHT, 11 DECEMBER 1996 GESLACHTSNAAMWIJZIGING TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK, 17 DECEMBER 1996 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TEN BEHOEVE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK, 18 DECEMBER 1996 UW KENMERK PD20/GSch. TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN GERICHT AAN DE HEER G. SCHOONDERBEEK, 23 MEI 1997 ADRESWIJZIGING NIJMEGEN - UTRECHT, 28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING NEDERLAND - SPANJE TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN, 6 SEPTEMBER 1999 DE TERUGKEER VAN DON QUICHOT TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR E.M. D'HONDT, 23 JANUARI 2000 VREDE VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER D'HOND, 20 MAART 2003 BEZOEK AAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT, 21 JANUARI 2004 WIJKBEZOEK 17 FEBRUARI 2004 UW KENMERK: P400 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER GUUSJE TER HORST VAN NIJMEGEN, 24 JANUARI 2004 DE 'BEETJE INTEGERE' NIJMEEGSE POLITIEK TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER GUUSJE TER HORST VAN NIJMEGEN , 17 DECEMBER 2005 WIJ HEEREN VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER GUUSJE TER HORST VAN NIJMEGEN, 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER GUUSJE TER HORST VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 24 FEBRUARI 2010 VIERDAAGSE 2010 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF VAN NIJMEGEN, 17 JUNI 2010 TROOPING THE COLOUR IN BRUMMEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF VAN NIJMEGEN en 20 JUNI 2010 PAARS PLUS ULTRA TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF VAN NIJMEGEN.

3 JANUARI 2005 OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN