INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Bureau McKinsey. Ir drs J.F.B.C.D. van Oranje Amstel 344 1017 AS AMSTERDAM. Datum: 1 october 1996. Betreft: OPERATIONALISERING Kenmerk: ICB/PJF961001. Koninklijke Hoogheid, De Stichting Cervantes Benelux heeft thans de fase bereikt waarin de binnen het kader van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux ontwikkelde actieplannen tot uitvoering dienen te worden gebracht. Inmiddels zijn naar mijn inzichten alle neuzen in de Benelux en Spanje in de juiste richting gezet en mag ik mij inmiddels verheugen in een vriendschappelijke relatie met de koningshuizen van Spanje en België. Ik zou het derhalve zeer op prijs stellen indien U mijn verzoek, zoals verwoord in mijn brief van 10 september jongstleden zou willen accepteren. Ik realiseer mij daarbij zeer goed dat U zich voor een persoonlijk dilemma ziet gesteld waarbij Uw rechten op de Nederlandse troon in het geding zijn. Ik neem mij echter voor de Stichting Cervantes Benelux uit te bouwen tot een European Cervantes Foundation. Met de relatieopbouw in de richting van het Verenigd Koninkrijk heb ik daartoe reeds een aanvang gemaakt. Bij acceptatie van mijn aanbod zult U hiervan de First President worden. Onlangs heb ik een declaratie bij de regering ingediend van Hfl 80 mio teneinde de activiteiten van de Stichting Cervantes Benelux te kunnen bekostigen. Hierbij doet zich echter wel een ernstig dilemma voor. Bij een verdere verantwoording van het bedrag kunnen persoonlijke belangen worden geschaad van functionarissen en organisaties welke in het verleden bij drugshandel betrokken zijn geweest. De stabiliteit van onze samenleving en de verdere positieve groei is daarmee echter niet gediend. Dit neemt niet weg dat ik mijn vordering onverkort handhaaf en van de Minister-President een voorstel verwacht. Eén van de actieplannen betreft de overname van het landgoed van Prinses Christina te Wassenaar. Indien U daar Uw intrek zou willen nemen beschouw ik mijn ontwikkelingstaken in Spanje en de Benelux als afgerond en zal ik mij verder in verbinding stellen met de Princess of Wales. Ik zie Uw reactie gaarne op de kortst mogelijke termijn tegemoet. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

1 FEBRUARI 1997 BRITSE PARTNER TER ATTENTIE VAN IR. DRS. J.F.B.C.D. VAN ORANJE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN