INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De Directeur van Content Beheer Mevrouw S. Tóth Postbus 330 2501 CH 's-GRAVENHAGE. Datum: 5 november 1996. Betreft: UITNODIGING Kenmerk: ICB/CB961105. Geachte Mevrouw Tóth, Uit de pers heb ik vernomen dat u voornemens bent het grootste deel van uw belang in Content Beheer af te stoten en het door u verdiende geld in Nederland te investeren. Gaarne geef ik u hiermede in overweging te participeren in het Instituto Cervantes Benelux. Ik ben eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes en mijn rechten zijn thans definitief gevestigd. Het onderliggende beleidsplan - geboren op de Baak te Noordwijk - nadert thans de fase van operationalisering. Omzetting in een holdingstructuur behoort tot de mogelijkheden. Het Masterplan voorziet in een algeheel Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid waarin opleiding en training een belangrijke functie zullen vervullen. Op 13 november aanstaande neem ik deel aan het congres De Nieuwe Economie op de Baak. Mijn huidige liquiditeitspositie vormt hierbij nog een voorbehoud. Hier kunt u wellicht in voorzien. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

22 NOVEMBER 1996 PARTICIPATIE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN