INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De Directeur van Content Beheer Mevrouw S. Tóth Postbus 330 2501 CH 's-GRAVENHAGE. Datum: 22 november 1996. Betreft: PARTICIPATIE Kenmerk: ICB/CB961122. Geachte Mevrouw Tóth, Aansluitend aan mijn brief van 5 november jongstleden kan ik u melden dat ik heb besloten deze eenmanszaak om te zetten in een holding met werkmaatschappijen, t.w.

INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED

Cervantes Opleiding & Training B.V.
Cervantes Werving & Selectie B.V.

Cervantes Management & Organisatie B.V.
Cervantes Bedrijfsadviezen B.V.
Cervantes Reizen B.V.
Cervantes Vertaalservice B.V.
Cervantes Tolkenservice B.V.
Cervantes Public Relations B.V.

Ik bied u thans aan in een of meerdere werkmaatschappijen te participeren. Indien u er prijs op stelt doe ik u mijn bedrijfsplan per fax toekomen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

25 NOVEMBER 1996 PETER PAN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN