INSTITUTO CERVANTES

BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

VNO/NCW Drs. H. Blankert Prinses Beatrixlaan 5 2595 AK 's-Gravenhage Datum: 5 december 1996 Betreft: SINTERKLAASCADEAU Kenmerk: ICB/VNONCW961205 Geachte heer Blankert, Met voldoening heb ik vandaag kennis genomen van het artikel 'Kabinet belooft verandering registratiewet allochtonen' in De Telegraaf. In dit verband maak ik U graag deelgenoot van de tekst van de brief die ik op 30 oktober jongstleden aan de Ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb gezonden. Deze luidt alsvolgt "Hierbij deel ik U mede dat ik heb besloten de ontwikkeling van een scholingsproject voor Spaanstalige allochtonen op te nemen in het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux conform de criteria vermeld in het artikel 'Akkoord over scholing en allochtonen in aantocht' in de Telegraaf van vandaag. De uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux wordt op zeer korte termijn op regeringsniveau besproken." Inmiddels heb ik besloten tot de oprichting van de volgende bedrijven 1. Instituto Cervantes Holding Ltd 2. Cervantes Opleiding & Training B.V. (Education & Training) 3. Cervantes Werving & Selectie B.V. (Recruitment & Selection) 4. Cervantes Management & Organisatie B.V. (Management & Organization) 5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. (Business Consultancy) 6. Cervantes Reizen B.V. (Travels) 7. Cervantes Vertaalservice B.V. (Translation Services) 8. Cervantes Tolkenservice B.V. (Interpret Services) 9. Cervantes Public Relations B.V. (Public Relations) 10. Cervantes Communicatie B.V. (Communication Services) Mijn Business Plan heb ik inmiddels gedeponeerd bij de Directie van de Baak alsmede bij de organisatie Top Start, die ik een samenwerkingsvoorstel heb doen toekomen met de volgende tekst: "Ik stel voor het bedrijf Cervantes Werving & Selectie in samenwerking met uw organisatie en alle Nederlandse Arbeidsbureaus te ontwikkelen en dit voorstel met uw hoofddirectie te bespreken. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik verzocht de bestanden met werkzoekenden met een Spaanstalige achtergrond ter beschikking te stellen. Ook verricht ik thans uitgebreid arbeidsmarktonderzoek binnen mijn marktsegment." Het gisteren gevoerde overleg, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties druk gaan uitoefenen op hun achterban om meer allochtonen aan een baan te helpen, alsmede het centraal overleg over scholing, passen uitstekend binnen dit kader. Scholingsprojecten conform het voormalige Nieuw Elan-model kunnen vanuit Cervantes Opleiding en Training worden ontwikkeld en uitgevoerd. Enkele voormalige Nieuw Elan- projectleiders kunnen daarbij worden ingezet, zodat de bestaande expertise optimaal kan worden benut. Ik hoop in de toekomst op Uw volledige steun te kunnen rekenen. Met vriendelijke groet en hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Mijn excuses voor de familiaire toonzetting van mijn brief van 14 november jongstleden. Ik was nog geheel in de stemming van 'De Nieuwe Economie' en dolgelukkig weer eens tussen mijn oud-collega's te hebben mogen vertoeven.

30 JANUARI 1997 TELEGRAAFARTIKEL TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN WERKGEVERSVERENIGING VNO-NCW

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN