INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Directeur Content Beheer Mevrouw S.C. Tóth Bezuidenhoutseweg 273 2594 AN 's-GRAVENHAGE. Datum: 9 december 1996. Betreft: BUSINESS PLAN Kenmerk: ICB/CB961209. Geachte Mevrouw Tóth, Aansluitend aan mijn brief van 5 december jongstleden ontvangt U bijgaand mijn Business Plan. Er zijn verschillende scenario's mogelijk.

1. Oprichting 1 holding ltd met 1 werkmaatschappij als projectorganisatie.
2. Oprichting 1 holding (50/50 UK/JH) met 9 werkmaatschappijen met meerderheidsbelang JH (ondergetekende).
3. Bij acceptatie samenwerkingsvoorstel 50/50 UK/JH heb ik geen direct belang bij een participatie in de Nederlandse werkmaatschappijen en vertrek ik naar het Verenigd Koninkrijk. Elke in het beleidsplan genoemde partij (waaronder de gemailde bedrijven) kan dan in de verschillende B.V.'s door investering een belang verwerven.
4. U kunt hier uiteraard een eigen versie aan toevoegen.

Persoonlijk kies ik voor versie 3, waarbij ik uiteraard het gebruik van het handelsmerk in rekening breng van de verschillende werkmaatschappijen. In alle gevallen bied ik U aan de leiding over het gehele bedrijf te nemen. Ik streef ernaar de oprichtingshandelingen vóór de kerst te hebben afgerond, zodat de organisatie op 1 januari aanstaande operationeel kan zijn. In het vertrouwen U hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd zie ik Uw reactie met belangstelling op korte termijn tegemoet. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden. P.S. Ik heb de President Directeur van de KLM ter overweging gegeven bij een eventuele fusie met Iberia het nieuwe bedrijf CERVANTES AIR te dopen.

13 DECEMBER 1996 BESLUITVORMING TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN