INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Tweede Kamerfractie CDA Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 11 december 1996 Betreft: DECLARATIE Kenmerk: ICB/CDA961211 Landgenoten, Voor de goede orde meld ik u dat ik in het kader van de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden een declaratie heb ingediend bij de Minister van Financiën groot Hfl. 80.000.841,- alsmede de wettelijk toegestane samengestelde rente vanaf 28 november jongstleden. Dit in verband met het inleveren van mijn netwerkinformatie in mei 1993 bij de Nijmeegse politie, nadat ik door criminelen was bedreigd. Het gevorderde bedrag zal worden aangewend voor de financiering van onderstaande, nog op te richten, vennootschappen:

1. Instituto Cervantes Holding Ltd

2. Cervantes Opleiding & Training B.V. (Education & Training)
3. Cervantes Werving & Selectie B.V. (Recruitment & Selection)

4. Cervantes Management & Organisatie B.V. (Management & Organization)
5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. (Business Consultancy)
6. Cervantes Reizen B.V. (Travels)
7. Cervantes Vertaalservice B.V. (Translation Services)
8. Cervantes Tolkenservice B.V. (Interpret Services)
9. Cervantes Public Relations B.V. (Public Relations)
10. Cervantes Communicatie B.V. (Communication Services)

In het vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij. Met de meeste hoogachting,

8 OKTOBER 2001 GELUKWENS AAN DE FRACTIEVOORZITTER VAN HET CDA, DE HEER JAN PETER BALKENENDE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN