INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Directeur Content Beheer Mevrouw S.C. Tóth Bezuidenhoutseweg 273 2594 AN 's-GRAVENHAGE Datum: 13 december 1996 Betreft: BESLUITVORMING Kenmerk: ICB/CB961213 Geachte Mevrouw Tóth, Vandaag vindt in de Deltahal van de RAI in Amsterdam de 15e NVvO-Beurs voor opleiding en training plaats. Helaas ben ik niet in staat daarbij aanwezig te zijn. Voor de goede orde meld ik U evenwel dat ik mijn oud-collega Liesbeth Halbertsma, mede-directeur van de Baak, heb verzocht U en eventuele mede-geïnteresseerden onder haar leiding op de Baak aan de tafel te nodigen. Hoewel ik mag aannemen dat u als oud-directielid van de Baak hiervan op de hoogte bent, lijkt het mij wel zo elegant om U dit hiermede te melden. Ik hoop op zeer korte termijn tot zaken te kunnen komen. Met vriendelijke groet en hoogachting, J.L. Van der Heyden C.c. Directie de Baak

15 DECEMBER 1996 BRIEF VAN UW SECRETARESSE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN