INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Directeur Content Beheer Mevrouw S.C. Tóth Bezuidenhoutseweg 273 2594 AN 's-GRAVENHAGE Datum: 15 december 1996 Betreft: BRIEF VAN UW SECRETARESSE Kenmerk: ICB/CB961215 Geachte Mevrouw Tóth, Van uw directiesecretaresse ontving ik een brief d.d. 12 december jongstleden met als tekst 'Naar aanleiding van uw brief van 9 december jl. gericht aan mevrouw Tóth heeft zij mij verzocht u nogmaals te laten weten, dat zij geen belangstelling heeft voor hetgeen u haar voorstelt'. Dit geheel in strijd met de tekst van de door u persoonlijk ondertekende brief van 3 december jongstleden waarin u heeft laten weten niet geen belangstelling te hebben om in mijn werkmaatschappijen te participeren. Strict genomen wel dus. Ik teken er overigens bezwaar tegen aan dat u uw directiesecretaresse van mijn vertrouwelijke berichtgeving in kennis heeft gesteld. Ik hecht aan directe communicatie. Op mijn brief van 13 december jongstleden dien ik een correctie toe te passen. Hierin heb ik u vermeld als oud-directielid van de Baak. Dit moet uiteraard zijn 'oud-bestuurslid'. Ik kom nog op de situatie terug. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden C.c. Directie de Baak

4 JANUARI 1997 OPERATIONALISERING BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN