INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goedjf, Voetbal, Onroerend Goed.

Ministerie van Justitie Directie Bestuurszaken Mevrouw A.M. Sikkel Postbus 20300 2500 EH 's-GRAVENHAGE Datum: 18 december 1996 Betreft: Uw kenmerk NM 964/275 Kenmerk: ICB/Justitie961218 Geachte mevrouw Sikkel, Hierbij deel ik u mede dat het gesprek met de vertegenwoordiger van de Burgemeester van Nijmegen, de heer G. Schoonderbeek, gisteren heeft plaatsgevonden. Vandaag ontving ik schriftelijk bericht dat hij het dossier, tezamen met een door mij aan hem zeer vertrouwelijk dossier aan u heeft geretourneerd.

Ik heb de heer Schoonderbeek schriftelijk laten weten dat dit mijn volledige instemming heeft. Met name aangezien in mijn situatie en de daarbij betrokkenen veiligheidsaspecten de hoogste prioriteit genieten. Uw departement is daarvoor het meest geëigende apparaat. Aanvullend aan gemeld dossier kan ik u thans berichten dat ik gisteren de oprichtingspapieren heb getekend van Instituto Cervantes Limited, gevestigd te Folkestone, United Kingdom. Tevens heb ik in Groot Brittannië het handelsmerk laten aanvragen. Zodra ik de officiële Britse oprichtingspapieren heb ontvangen zal ik de Minister van Financiën verzoeken mijn uitstaande vordering op de rekening van de betreffende vennootschap over te maken. Indien een partnership met de in het aanvullende dossier gemelde potentiële samenwerkingspartner gestalte kan worden gegeven kan daardoor in een gezamenlijke inspanning de georganiseerde misdaad in de Benelux en Groot Brittannië wellicht een definitieve genadeslag worden toegebracht. Voor de goede orde meld ik u dat ik mij heb voorgenomen aanstaande zondag een bezoek aan Londen te brengen teneinde een kerstgeschenk te overhandigen. Mocht ik voor kerstmis aan het Hof worden uitgenodigd, dan zal ik waarschijnlijk op kerstavond gaan. Ik reken verder op uw ondersteuning. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN

25 MAART 1997 UW KENMERK NM 964/275 (4) TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS MR E.M.A. SCHMITZ VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN