INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes Benelux De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Telefoon 024-3781959 AANGETEKEND De Minister van Financiën Dr G. Zalm Postbus 20201 2500 EE 's-GRAVENHAGE Datum: 27 januari 1997 Betreft: BETALING Kenmerk: ICB/FIN970127 Geachte heer Zalm, Aansluitend aan mijn brief UITSTAANDE VORDERING (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN met kenmerk ICB/FIN961230.1 verzoek ik u hiermede dringend mijn openstaande rekening per 31 december 1996, groot Hfl. 80.184.176,-- omgaand over te maken op rekening 66834465 van de National Westminster Bank te Folkestone ten name van Instituto Cervantes Limited. Voor de goede orde ontvangt U bijgaand de inschrijvingsbescheiden van deze nieuwe organisatie. Uiteraard behoud ik mij het recht voor de wettelijke rente aan te houden zodra er verdere vertraging in de betaling zou komen te ontstaan. Ik dank U bij voorbaat hartelijk voor Uw medewerking. Met de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN Bijlagen: Certificate of incorporation of a private limited company, Company No. 3300636, Instituto Cervantes Limited d.d. 10 januari 1997; Memorandum of Association of Instituto Cervantes Limited d.d. 17-12-1996; Declaration on application for registration d.d. 17-12-96

27 FEBRUARI 1997 FAXBERICHT TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN