INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

ING Bank. Postbus 1800. 1000 BV AMSTERDAM. Datum: 16 februari 1997. Betreft: BETALINGSACHTERSTAND Kenmerk: ICB/ING970216. Uw kenmerk: 14026422 / 185.08. Mijne heren, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief d.d. 13 februari 1997 aangaande een betalingsachterstand van Hfl. 1.421,00 op hypotheekrekeningnummer 65.63.62.871. Ik dank u voor de mogelijkheid die u mij biedt om een betalingsregeling te bespreken. Er is sprake van een liquiditeitsprobleem. Op de eerste plaats ligt er van mij een rekening bij de Minister van Financiën groot Hfl. 80.168.995,- per 31 december 1996, die nog niet is betaald. Voorts heb ik een vordering op de Stichting Cervantes Benelux van ongeveer Hfl. 60.000,- in verband met gemaakte kosten in het kader van de beleidsontwikkeling voor gemelde stichting. Hieraan wordt gewerkt. Onlangs ontving ik van Chief Executive John Holden van Companies House Cardiff mijn benoeming tot director of Instituto Cervantes Limited England and Wales.

Ik heb derhalve besloten mij per 1 april aanstaande te vestigen in Stratford-upon-Avon in het Verenigd Koninkrijk. Mijn huis heb ik daarom in de verkoop. Aangaande het u verschuldigde bedrag kunt u mij wellicht helpen door de Minister van Financiën op zijn betalingsverplichtingen te attenderen. Voor uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. General Manager

15 MAART 1997 UW BRIEF VAN 13 MAART 1997 TER ATTENTIE VAN BANK ING

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN