INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Instituto Cervantes De Wellenkamp 1530 6545 NM NIJMEGEN De Burgemeester van Utrecht Mr I.W. Opstelten Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Datum: 24 mei 1997 Betreft: AANMELDING Kenmerk: GG/IC/BvU970524 Geachte heer Opstelten, Hiermede meld ik mij aan als nieuwe burger van Utrecht. Tevens heb ik de eer U bijgaand de brochure van de Government Game Competitie 1997 te doen toekomen.

De hierop afgebeelde foto heeft mij geïnspireerd tot bijgaande afbeelding welke op 22 april jongstleden tijdens de Changing of the Guard voor BUCKINGHAM PALACE te Londen is genomen.

Ik heb besloten mij vanaf 2 juni aanstaande - voor enige tijd - te vestigen op het adres Neude 30C, 3512 AG Utrecht (boven 't Neutje) om van daaruit in een gezamenlijke inspanning uitvoering te gaan geven aan het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom. Als wettig eigenaar van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux en de Limited Liability Company Instituto Cervantes England and Wales, betekent dat wel dat vanaf die datum Uw stad twee instituten met dezelfde naam herbergt, één legaal en één illegaal (het Spaanse).

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Maar ik denk dat we die problematiek in gezamenlijk overleg wel tot een goed einde kunnen brengen en hoop te zijner tijd daarover eens met u van gedachten te kunnen wisselen. De hoofdvestiging van mijn organisatie wordt overigens Stratford-upon-Avon in het Verenigd Koninkrijk. Mijn ontwikkelingstaken aldaar heb ik reeds gedelegeerd. In het vertrouwen U hiermede naar tevredenheid te hebben geïnformeerd teken ik met vriendelijke groet en de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales J.L. Van der Heyden P.S. Ik hoop dat u in de gelegenheid bent een aantal goede lijfwachten voor 't Neutje te posteren.

17 JUNI 1997 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN