INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3514 AG UTRECHT De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Drs A.P.W. Melkert Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ 's-GRAVENHAGE Datum: 20 september 1997 Betreft: Sociale Paragraaf Kenmerk: ICNBLEW/SoZaWe970920 Geachte heer Melkert, Volgende week zaterdag vindt er hier in Utrecht een Congres Spaans plaats, georganiseerd door de Vereniging Spaans op School en de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Ik heb de deelnemers bijgaand beleidsplan op floppy disk doen toekomen in de hoop dat deze groepering thans de verantwoordelijkheid naar zich toe wil trekken om dit beleidsplan in de Benelux ten uitvoer te brengen. De hoogste prioriteit is de formatie van een bestuur van de Stichting Cervantes Benelux van waaruit het ontwikkelingsproces verder kan worden aangestuurd. Het zal goed zijn indien hierin ook een medewerker van uw departement plaatsneemt met affiniteit voor het Spaans. Inmiddels heb ik ook een Limited in Engeland en Wales op mijn naam staan en mijn bevoegdheden aldaar gedelegeerd aan de Princess of Wales. Om die reden bezocht ik afgelopen woensdag even de publieke tribune van de Tweede Kamer, waar ik u aan het werk heb gezien. Daarna heb ik de Memorial Service voor My Lady bijgewoond in de Kloosterkerk.

Inmiddels heb ik uiteraard ook een beroep gedaan op het Prinses Diana Fonds, dat ik al tijdens Haar leven binnen het kader van mijn Cervantes Project in oprichting had. Ik voel mij thans geroepen zo spoedig mogelijk naar Engeland terug te keren om in de vacature aldaar te voorzien en de Britse Koninklijke Familie te ondersteunen bij het moeilijke veranderingsproces dat thans gaande is. Bijgaand bericht moge daarvan een blijk zijn. Ik verzoek u bijgaand beleidsplan te bestuderen en mij op de kortst mogelijke termijn een voordracht te doen toekomen voor een bestuurslid. Voorts verzoek ik u de Stichting Cervantes Benelux middelen ter beschikking te stellen teneinde de voorbereidingen voor een Spaans allochtonenproject te kunnen treffen. Voor de goede orde meld ik u dat ik uw collega Wijers heb uitgenodigd in de toekomst de functie als Financieel Economisch Directeur te gaan vervullen, gezien zijn affiniteit met het Spaans. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES Wales, Engeland, Luxemburg, België, Nederland J.L. VAN DER HEYDEN Manager NBL Bijlagen: Beleidsplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales op floppy disk in ClarisWorks (Macintosh), afschriften van mijn brieven Instituto Cervantes Benelux, AM/ARV/96/166, Uw kenmerk 96003365, Scholing allochtonen en kaart van de British Embassy The Hague d.d. 19-09-1997

30 SEPTEMBER 1997 BELEIDSPLAN (1) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN