INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Intertaal. De heer Paul Jansma. Van Baerlestraat 76. 1071 BB AMSTERDAM. Datum: 27 september 1997. Betreft: MAILING Kenmerk: ICNBLEW/Intertaal970927. Geachte heer Jansma, Gisteren heb ik een brief bezorgd aan het adres van het Comité de Organización van het III Congreso de Didáctica del Español dat vandaag in het gebouw van mijn Spaanse naamgenoot aan het Domplein wordt gehouden. Dit als reactie op hun brief van 24 september waarin eveneens Intertaal is genoemd. Ik vind het derhalve passend u van de essentie van mijn reactie in kennis te stellen. Ik heb laten weten dat ik niet aanwezig zal zijn omdat ik de plotselinge dood van mijn partner in het Verenigd Koninkrijk nog niet heb verwerkt. De brief van woensdag is wederom een blijk van de tegenwerking die ik de afgelopen jaren in Nederland heb ervaren. Mijn plan is een uitstekend plan dat de toekomstige werkgelegenheid voor alle Spaanse 'uitstromers' in de toekomst moet garanderen in de Benelux. Het is in werkgeverskringen (VNO-NCW) geboren, gerijpt en tot ontwikkeling gekomen en kan derhalve op brede steun van het Nederlandse bedrijfsleven rekenen als het goed wordt opgepakt. Iedereen kan eruit halen wat goed is voor hem of haar. Ik ben er ook van uitgegaan dat het hun goedkeuring zou hebben omdat zij goed op de hoogte waren. Zoals ik al eerder aan vele partijen heb laten weten is het 'Instituto Cervantes' op het Domplein in beginsel illegaal. Ik heb dit enige tijd geleden aan de advocaat van de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid in een uitgebreide briefing uiteengezet en aan de Minister-President gemeld. Nochtans heb ik de heer Gullón afgelopen zondag een samenwerkingsvoorstel doen toekomen. Ik heb begrepen dat Don Juan Carlos de Borbón y Borbón thans voorzitter is van het Spaanse instituut. De familie de Bourbon is een vermoedelijke tak van het middeleeuwse hoogadellijke geslacht Van der Heyden dite de la Bruyère. Ikzelf ben vermoedelijk een nazaat van Gaspar van der Heyden (1530-1584), oprichter van de Nederduits Gereformeerde Kerk en persoonlijke vriend van Willem van Oranje. Gaspar was door zijn hagepreken de directe oorzaak van de Tachtigjarige Oorlog. Mijn oprichting van het Instituto Cervantes Benelux heeft als ideologisch motief de historische kloof tussen Nederland en Spanje - die mijn vermoedelijke voorvader had veroorzaakt - te dichten. Aangezien ik hier meer tegenwerking dan medewerking heb ondervonden heb ik steun gezocht in Engeland. Prinses Diana was daarvoor de meest geëigende partner, gezien Haar belangstelling voor Cervantes en Haar eigen 'Quixotic Quest'. Gezien de tragische afloop van de ontwikkeling zal ik wederom naar Engeland gaan. Daar word ik met meer respect bejegend dan in Nederland. De brief suggereert dat mijn berichtgeving schadelijk zou kunnen zijn voor Intertaal. Ik zou eerder zeggen 'Integendeel'. De enigen die daadwerkelijke schade hebben opgelopen zijn Lady Di en ik. Dat heeft de hele wereld op 6 september kunnen zien. Bovendien heb ik u geïnformeerd aangaande de ontwikkelingen zodra ik Intertaal bij mijn plannen had betrokken. Deze keer is het dus een verantwoording achteraf. Ik plaats wel grote vraagtekens bij het communicatieve vermogen van het 'Comité de Organización'. Ik ben aanwezig geweest op het laatste Taalcongres en de Jaarvergadering van Levende Talen. Tijdens de sectievergadering Spaans heb ik zelfs mijn positie uiteengezet. Het 'Comité de Organización' heeft verzuimd bij die gelegenheid op een fatsoenlijke wijze met mij te communiceren. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Voor de volledigheid ontvangt ook u hierbij mijn beleidsplan op floppy disk in ClarisWorks (Macintosh). Zodra u op enigerlei wijze hier een bijdrage aan kunt leveren verneem ik dat graag van u.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN