INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3514 AG UTRECHT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer P. van Dun Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ 's-GRAVENHAGE Datum: 30 september 1997 Betreft: BELEIDSPLAN Kenmerk: ICNBLEW/SoZaWe970930 Geachte heer Van Dun, Onder dankzegging voor uw telefonische reactie op mijn brief van 20 september jongstleden aan de heer Melkert ontvangt u hierbij mijn beleidsplan dat ik u graag ter bestudering voorleg. Een Spaans allochtonenproject kan bij voorkeur vanuit de Stichting Cervantes Benelux worden opgestart volgens het voormalige, beproefde Nieuw Elan model van de Baak, onder leiding van een projectleider. Ik stel het zeer op prijs dat u thans kennis neemt van het plan en het is prettig dat u in Utrecht woont. U bent van harte welkom bij mij thuis. Ik hoor graag nader van u. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES Wales, Engeland, Luxemburg, België, Nederland J.L. VAN DER HEYDEN Bijlagen: Beleidsplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales d.d. 0-09-1997, 16.32 uur.

22 OKTOBER 1997 BELEIDSPLAN (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER AD MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN