INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3514 AG UTRECHT Directeur Content Beheer Mevrouw S.C. Tóth Bezuidenhoutseweg 273 2594 AN 's-GRAVENHAGE Datum: 17 oktober 1997 Betreft: FROM THE DOMPLEIN TO THE NEUDE Kenmerk: ICNBLEW/CB971017 Geachte Mevrouw Tóth, Ik verwijs naar mijn brief BRIEF VAN UW SECRETARESSE van 15 december 1996. Aanstaande zondag is het precies zeven jaar geleden dat wij in NOORDWIJK een themadag hielden onder het motto Neuzen in de Wind. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze dag berustte bij de huidige statutair directeur van het Management Centrum VNO-NCW. Zij heeft dat uitstekend gedaan. Binnen dit kader heb ik de verantwoordelijkheid op mij genomen het Instituto Cervantes Benelux, thans uitgebreid met Engeland en Wales, tot ontwikkeling te brengen. Sinds mijn laatste berichtgeving aan u is er veel veranderd. Zo zijn gedurende de afgelopen weken bijvoorbeeld alle aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance in het beleidsplan opgenomen. Ook is de opbouw van de Holding in ontwikkeling. Ik heb kennis genomen van het artikel Content op zoek naar versterking in het NRC Handelsblad van gisteren. Ik citeer hieruit: 'Uitzendorganisatie Content is binnen de branche op zoek naar een strategische partner. Daarbij kan het gaan om een internationale alliantie of een overname door Content. Dat zegt S. Tóth, bestuursvoorzitter van Content, vandaag in deze krant (NRC). Als de gewenste combinatie eenmaal goed van de grond is gekomen, zal Tóth naar eigen zeggen niet lang meer als bestuursvoorzitter aanblijven'. Mijn beleidsplan voorziet thans in deze strategische doelstellingen in alle opzichten. Daarom nodig ik u thans uit te participeren in Cervantes Recruitment & Selection en een plaats in te nemen in onze Raad van Bestuur. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik de bestanden van Spaanstalige werkzoekenden opgevraagd. Hij heeft het plan in studie. Bijgaand ontvangt u de 11e geheel herziene versie van mijn beleidsplan op floppy disk (ClarisWorks, Macintosh). Ik heb er geen bezwaar tegen als u dit bespreekt met de directeur van Stichting de Baak. Zij is en blijft mijn voornaamste samenwerkingspartner in Nederland. Aanstaande zondag - zeven jaar na dato - verzorgt het Gilde hier een stadswandeling van het Domplein naar het Neude (vanaf 14.30 uur). Ik hoop er heel wat tevreden mensen te ontmoeten. Want Wij zijn pas Content als U het bent. Met vriendelijke groet, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN

7 AUGUSTUS 1998 SCHIPHOL PROJECT II TER ATTENTIE VAN MEVROUW SYLVIA TÓTH

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN