INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3514 AG UTRECHT De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer A.P.W. Melkert Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ 's-GRAVENHAGE Datum: 27 oktober 1997 Betreft: Beleidsplan Kenmerk: ICNBLEW/SoZaWe971027 Geachte heer Melkert, Graag wil ik u hartelijk danken voor uw brief kenmerk AM/AAB/97/1934 d.d. 22 oktober 1997 en uw waarderende woorden voor mijn initiatief. Ik ben er tevens gelukkig mee dat u mijn beleidsplan heeft bestudeerd. U stelt in uw brief dat u het geen taak vindt voor uw departement om inspanningen te leveren bij de totstandkoming en exploitatie van het Instituto Cervantes. Daar kan ik in meegaan. Ik hoop vanuit het bedrijfsleven inderdaad steun te ontvangen. Zodra dat is gebeurd zal Cervantes Education & Training opleidingstrajecten kunnen verzorgen om Spaanstalige werkzoekenden aan het werk te helpen. Daar ligt voor uw departement een groot belang. Tevens kan Cervantes Recruitment & Selection dan als bemidddelaar gaan optreden ten behoeve van werkzoekenden met een Spaanstalige achtergrond. Daarom verzoek ik u nogmaals bestanden uit deze doelgroep aan deze nieuwe vennootschap ter beschikking te stellen zodra dit bedrijf operationeel is. Aangezien ik zelf nog met gezondheidsproblemen kamp heb ik een oud-collega gemachtigd om namens het Instituto Cervantes Benelux, Stichting Cervantes Benelux en Instituto Cervantes Limited England and Wales alle handelingen te verrichten die de wet in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk toestaat. Het betreft inderdaad een collega uit werkgeverskringen. Onlangs ontving ik van de Commissie Corporate Governance een brief gericht aan 'Instituto Cervantes Holding Limited'. Hieruit maak ik op dat mijn limited company inmiddels is omgezet in een holding. Binnen deze juridische structuur heb ik mijzelf de functie Vice President toegekend. Deze functie is niet verenigbaar met mijn functie als secretaris van de Stichting Cervantes Benelux. Ik wil mij daarom terugtrekken uit de stichting en deze rechtspersoon beschikbaar stellen als overlegplatform met de Spaanse overheid teneinde hierbinnen samenwerkingsmodellen te ontwikkelen alsmede overige activiteiten zoals vermeld in mijn beleidsplan. Ik geef daarbij de voorkeur aan een tripartite vertegenwoordiging in het bestuur van werkgevers, werknemers en overheid. Inmiddels heb ik Prof. Dr J.G. Knol te Utrecht, medegrondlegger van het erkend particulier mondeling onderwijs in Nederland, verzocht als voorzitter op te treden van een commissie die deze brugfunctie tot stand dient te brengen. Van werknemerszijde heb ik de heer J.P. Nauta, verbonden aan de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen, aangeboden in de commissie zitting te nemen. Uit werkgeverskringen denk ik uiteraard aan de voorzitter van het VNO-NCW en vanuit de overheid denk ik dat u dat het beste kunt doen. Een kopie van deze brief zal ik aan de heer Knol doen toekomen. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED J.L. VAN DER HEYDEN Vice President

27 OKTOBER 1997 BELEIDSPLAN (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN