INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes NBL EW Neude 30 C 3514 AG UTRECHT Directie Uitgeverij Coutinho B.V. De heer D. Coutinho Slochterenlaan 7 1405 AL BUSSUM Datum: 6 november 1997 Betreft: TOEKOMSTPERSPECTIEF Kenmerk: ICNBLEW/Coutinho971106 Geachte heer Coutinho, Graag wil ik u hartelijk danken voor het prettige onderhoud van gisteren. Wij hebben daarin wederzijds kennis kunnen nemen van elkaars posities en standpunten. Op de eerste plaats heeft u de positie van het Spaanse Instituto op het Domplein aan de orde gesteld. Formaliter is dit instituut illegaal, maar ik heb partijen verzocht te werken aan een samenwerkingsverdrag. Voor de goede orde laat ik in deze brief weten dat ik het congres op 27 september niet heb bijgewoond op verzoek van het organiserend comité alsmede mijn persoonlijke omstandigheden op dat moment. De Nederlandstalige docenten Spaans zijn zich er kennelijk nog niet voldoende van bewust dat ik hún belangen behartig en het Instituut op het Domplein de belangen van Spanjaarden. Dat heeft ertoe geleid dat ik op 27 september geen contact heb kunnen leggen met de groep docenten. Dat is een probleem dat we samen dienen op te lossen. U schetste in uw betoog uw visie inzake de relatie tussen Cervantes Education & Training en Cervantes Editions. In Cervantes Education & Training ziet u een rol weggelegd voor docenten Spaans welke door uw uitgeverij kunnen worden bediend. Dat model heb ik ook voor ogen. Echter in die zin dat de betreffende docenten een eigen verantwoordelijkheid nemen in de bedrijfsvoering van hun eigen zaak onder Cervantes-label. Deze bedrijven zullen dan ondersteuning krijgen vanuit de holding. Dat is het toekomstbeeld. Teneinde een interactieve rol tussen Cervantes Education & Training en Cervantes Editions tot stand te brengen heb ik behoefte aan een goede manager die dit proces tot ontwikkeling kan brengen. De financiering van deze activiteit hoop ik te kunnen genereren uit de publikatie van het boek dat ik u heb laten zien. Met dank voor de door u verstrekte gegevens uit de uitgeverijwereld heb ik mij na overleg met Uitgeverij Contact in verbinding gesteld met een Britse uitgeverij, aangezien het boek in het Engels is geschreven. Tenslotte heeft u het misbruik van uw auteursrechten ter sprake gebracht. Ik heb u laten weten dat ik dat ook persoonlijk veroordeel. De inbreuk op mijn handelsmerkrechten heeft uiteraard hetzelfde karakter. Ik stel het zeer op prijs indien u dit standpunt aan betrokken partijen binnen het netwerk wilt uitdragen. Nochtans is het uitgangspunt van mijn beleid: Gezamenlijk zoeken naar synergie en toegevoegde waarde. Ik hoop u op niet al te lange termijn als participant van Cervantes Editions te mogen begroeten. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED J.L. VAN DER HEYDEN Vice President

Instituto Cervantes is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff. Cervantes Holding is a member of the Baak-kring Management Centre VNO-NCW. Photograph ENGELENBURG CASTLE, KINGDOM OF THE NETHERLANDS.

Instituto Cervantes está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff. Cervantes Holding es miembro del Baak-kring Centro de Gestión Empresarial del Patronal del Reino de los Países Bajos VNO-NCW. Foto arriba CASTILLO ENGELENBURG EN BRUMMEN.

Instituto Cervantes is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff. Cervantes Holding is lid van de Baak-kring, Management Centre VNO-NCW.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN