INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

28 januari 1998. Betreft: DEB/2 /03300636. Kenmerk: ICNBLEW/HJC980128. Geachte heer Manders, Aansluitend aan mijn brief VERDERE ONTWIKKELINGEN van 23 januari jongstleden en ons onderhoud van afgelopen maandag zend ik u bijgaand formulier DEB/2 /03300636 toe met bijlage. Companies House verzoekt hierin opgave te doen van de accounts in de hierin vermelde periode. Met het oog op brief 240/67551 27448/LW van Inland Revenue South East d.d. 29 juli 1997 en de daaraan voorafgaande berichtgeving hebben er nog geen daadwerkelijke activiteiten binnen de vennootschap plaatsgevonden. Ik verzoek u derhalve uw reactie ten behoeve van Companies House te schrijven en aan mij ter ondertekening te doen toekomen. Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Brief DEB/2 /03300636 d.d. 8-01-1998 van Companies House Cardiff met bijlage 'Important Information For Company Officers'.

13 FEBRUARI 1998 UW BRIEF VAN 12 FEBRUARI 1998 TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN