INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes NBLEW. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. Telefoon 030 - 233 1574. Stichting Haags Juristen College. Mr. B.J.R.H. Quaedvlieg. Laan van Meerdervoort 415. 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 10 maart 1998. Betreft: Strategiebepaling. Kenmerk: ICNBLEW/HJC980310. Geachte heer Quaedvlieg, Uw brief van 6 maart jongstleden omtrent de nieuwe wetgeving buitenlandse vennootschappen heb ik in dank ontvangen en van de inhoud goede nota genomen. U stelt hierin "De overgangsbepalingen van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen, maken dat u uiterlijk 31 maart 1998 uw definitieve strategie dient te bepalen en eventueel dient te hebben uitgevoerd. Wij raden u derhalve aan het ons uiterlijk 15 maart a.s. te laten weten wanneer u van bovengenoemd aanbod gebruik wilt maken." Ik kan U hiermede laten weten dat mijn strategie staat beschreven in mijn Business Plan, dat ik op 26 januari jongstleden - als ik mij niet vergis - heb overgedragen aan uw collega de heer Manders. In grote lijnen ligt de situatie thans alsvolgt. Naast de Ltd. beschik ik ook over het permanent rechtinstandhoudend gebruik van de naam 'Instituto Cervantes' in de Benelux voor onderwijs, opleidingen en trainingen. Ook ben ik statutair oprichter en bestuurder van de Stichting Cervantes Benelux. Volgens de ontwikkelde strategie zal de Ltd. worden omgezet in Instituto Cervantes Holding Limited te vestigen in Stratford-upon-Avon. Het wordt een holding met werkmaatschappijen volgens het model 'Content Beheer'. De doelstelling wordt het genereren van werk voor Nederlands- en Engelstaligen met Spaans als tweede taal. De eerste twee op te richten werkmaatschappijen zullen zich richten op a. werving en selectie (uitzendbureau) en b. opleiding en training (opleidingsinstituut). Nadien zullen binnen deze core business meerdere werkmaatschappijen worden opgericht of geaquireerd. Mijns inziens zal de nieuwe wetgeving buitenlandse vennootschappen niet van toepassing zijn op de Ltd, ofwel Holding Ltd. aangezien de bestuurlijke activiteiten terzake in het Verenigd Koninkrijk zullen plaatsvinden. De ontwikkeling van deze bedrijfsactiviteit is enige tijd vertraagd geraakt door het plotselinge heengaan van Prinses Diana. Ik had Haar in april vorig jaar gemachtigd alle bestuurlijke handelingen voor de Ltd. in het Verenigd Koninkrijk te verrichten. Thans heb ik haar broer Earl Charles Spencer aangeboden het Presidentschap van de Holding op zich te nemen. Alle niet-commerciële activiteiten met betrekking tot het gedachtengoed van de Spaanse schrijver 'Cervantes' zullen worden ondergebracht in de Stichting Cervantes Benelux. Deze stichting zal in samenspraak met het Diana Princess of Wales Memorial Fund en de Vereniging Instituto Cervantes uit Madrid worden omgezet in European Cervantes Foundation, zoals ik dat aan de prinses heb toegezegd. Bijgaand ontvangt u dienaangaande mijn kerstkaart.

Zodra er meer zicht is op de ontwikkeling van de uitvoerende werkmaatschappijen van de holding zal ik mij dienaangaande met u in verbinding stellen, aangezien die werkmaatschappijen actief zullen worden in Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Met de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid streef ik een samenwerkingsovereenkomst na. Daartoe heb ik mijn Business Plan in april vorig jaar overgedragen aan hun advocate Mrs. Carollanne Lindley in Londen (direct na mijn machtiging aan Lady Spencer)

nadat ik een correspondentie met hun advocaat, de heer Quataert, van het bureau Gevers in Diegem (België) op 9 april daaraan voorafgaand had afgerond. Ik ben nog steeds in afwachting van een voorstel van zijn kant. De activiteiten van zijn cliënt zijn namelijk illegaal in de Benelux. Ik heb hen tot op heden gedoogd omdat ik goede vrienden heb in Spanje, met name binnen de Casa Real. Uw naam lijkt overigens verdraaid veel op die van uw Belgische collega. Hij klinkt alleen wat minder Quaedaerdig. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Kerstkaart European Cervantes Foundation. P.S. van 14 tot en met 28 maart aanstaande vertoef ik in Spanje.

10 AUGUSTUS 1998 DUAL RESIDENT COMPANY QUESTIONNAIRE TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN