INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Stichtingenregister Kamer van Koophandel. De Ruyterkade 5. 1013 AA AMSTERDAM. Datum: 14 mei 1998. Betreft: WIJZIGINGSFORMULIEREN Kenmerk: SCB/KVK980514. Uw ref: ISG/ED. Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw wijzigingsformulieren inzake de Stichting Cervantes Benelux.

Ik heb besloten nog even te wachten met het invullen van deze stukken. Ik heb namelijk toestemming gekregen om te verhuizen naar Spanje. Dat houdt in dat mijn huisadres in Utrecht niet de geschikte lokatie is voor de stichting. Er zal binnenkort een geheel nieuw stichtingsbestuur aantreden. Daartoe heb ik contact gelegd met de fractievoorzitters van de paarse regeringspartijen. De formatie van mijn bestuur loopt derhalve parallel aan de formatie van onze regering. Zodra de besluitvorming terzake is afgerond ontvangt u van mij de persoonlijke gegevens. Ik heb de directeur van de eveneens door mij opgerichte Stichting Beroepsgerichte Opleidingen verzocht de Stichting Cervantes Benelux in zijn kantoor aan de Winthontlaan 200/B12 3526 KV UTRECHT te vestigen. Ook zijn reactie wacht ik nog even af. Voor het overige kunt u alle post ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux naar mijn postbus sturen. Het adres in Nijmegen is hiermee vervallen. Hoogachtend,

J.L. VAN DER HEYDEN

10 SEPTEMBER 1998 BEVESTIGING AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE UTRECHT

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN