INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De fractievoorzitter van D66. Ter attentie van de heer M.A. van Gaal. Postbus 20018. 2500 EA 's-GRAVENHAGE. Datum: 16 mei 1998. Betreft: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX Kenmerk: SCB/D66-980516.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Van Gaal, Aansluitend aan mijn brief SCB/D66-980507 van 7 mei jongstleden aan uw fractievoorzitter mevrouw Borst en ons hierna gevoerde telefonisch onderhoud zend ik u - conform uw verzoek - bijgaand afschrift van de statuten van de Stichting Cervantes Benelux. Zoals u kunt vaststellen dateert de stichting van 8 oktober 1992. De doelstelling van de stichting is vrij ruim, zoals vermeld in Artikel 2. De stichting heeft ten doel: a. de bevordering van de Spaanse taal en cultuur; en b. de bevordering van Nederlands-Spaanse samenwerkingsprojecten in de meest ruime zin. Nu het Spaanse Instituto Cervantes zich - in strijd met mijn merkenrecht in juridische zin - op het Domplein heeft gevestigd ben ik geneigd de eerstgenoemde doelstelling op basis van een goede samenwerkingsovereenkomst aan mijn Spaanse collega's over te laten. Ik acht de uitwerking van een samenwerkingsverdrag terzake een belangrijke verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken. Doelstelling b. zie ik graag gewijzigd in het ontwikkelen van Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid. Als voormalig bestuurder van de Vereniging Spaans op School ben ik nauw betrokken geweest bij de erkenning van het Spaans als examenvak in het regulier voortgezet onderwijs. Ik verwacht derhalve in de toekomst een belangrijke uitstroom van leerlingen met kennis van het Spaans. Het beleid van de stichting kan hierop worden afgestemd. Ik stel mij voor op langere termijn het werkgebied van de stichting uit te breiden naar andere landen binnen de Europese Unie en de naam om te zetten in European Cervantes Foundation. Nog tijdens Haar leven heb ik mijn beoogde samenwerkingspartner Prinses Diana beloofd hierin de belangrijkste functie te vervullen gezien Haar belangstelling voor het werk van de grote Spaanse schrijver. Het ziet er naar uit dat Zij bereid was mijn voorstellen terzake te accepteren. Dit is op BUCKINGHAM PALACE en KENSINGTON PALACE bekend. Vooralsnog dient er een start te worden gemaakt en zal er nog wel iets aan de statuten gesleuteld dienen te worden, zoals Artikel 5.2 en Artikel 7. De Stichting Cervantes Benelux maakt namelijk deel uit van mijn beleidsplan 'Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales', dat inmiddels toe is aan een 14de redesign. Ik neem mij voor de stichting te ontkoppelen van de commerciële activiteiten zoals die ook in het Business Plan zijn opgenomen. Dat wordt een eerste stap. Binnen de stichtingsstructuur zullen we op de eerste plaats de nodige deskundigheid dienen te mobiliseren binnen het arbeidsmarktsegment. Een creatief proces is daartoe noodzakelijk. Wellicht kan de Baak hiervoor de juiste setting leveren, aangezien mijn voormalige werkgever op dat punt over de benodigde expertise en faciliteiten beschikt. Ik ben gaarne tot nader overleg met u bereid. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Statuten Stichting Cervantes Benelux d.d. 8-10-1992.

22 MEI 1998 STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN