INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De fractievoorzitter van D66. Mevrouw E. Borst. Postbus 20018. 2500 EA 's-GRAVENHAGE. Datum: 7 mei 1998. Betreft: STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX Kenmerk: SCB/D66-980507.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte mevrouw Borst, Naar aanleiding van mijn brief d.d. 7 mei jongstleden ontving ik van een uwer medewerkers - of iemand die zich hiervoor heeft uitgegeven - het verzoek u de statuten te doen toekomen van de Stichting Cervantes Benelux. Ik meen te hebben begrepen dat de desbetreffende medewerker de naam 'Van Gaal' droeg, maar dat kan een freudiaanse vergissing zijn van mijn kant, aangezien ik in mei 1993 ten gevolge van een foutieve diagnose van mijn huisarts te Nijmegen in het ziekenhuis ben beland en met dusdanige chemicaliën ben behandeld dat ik in die tijd de start van mijn organisatie niet heb kunnen realiseren. Dit met rampzalige gevolgen. U kunt zich hieromtrent laten informeren door Uw demissionaire collega, mevrouw mr. W. Sorgdrager van Justitie. Daarom verzoek ik u van de inhoud van bijgevoegd pakket kennis te nemen en mij op zo kort mogelijke termijn uw - schriftelijke - reactie hierop te doen toekomen. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik U bij voorbaat hartelijk dank. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J. L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Zending Instituto Cervantes Benelux met portret van verongelukte partner; Groepsfoto van 'Paars'

24 MEI 1998 STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (3) TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ELS BORST VAN D66

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN