INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes Neude 30 C 3512 AG UTRECHT Directeur Wereld Natuur Fonds De heer Siegfried Woldhek Boulevard 12 3707 BM ZEIST Datum: 5 juni 1998 Betreft: Jaardonnatie 1998 Kenmerk: ICNBLEW/WNF980605

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Woldhek, Ik ontving uw herinnering jaardonnatie te mijner intentie gericht aan de Stichting Cervantes Benelux. Dienaangaande verwijs ik naar mijn brief ICNBLEW/WNF980128 van 28 januari jongstleden gericht aan uw voorzitter, de heer Ed Nijpels. Het doet mij deugd dat u mij nog mist, maar de Stichting Cervantes Benelux heeft momenteel een negatief vermogen van bijna Hfl. 100.000,- en is derhalve niet in de gelegenheid aan uw verzoek te voldoen. Dit kan veranderen zodra partijen die de doelstelling van de stichting ondersteunen een bijdrage leveren. Ik ben immers van mening dat uw fonds een belangrijke rol kan vervullen bij het instandhouden van het natuurpark Doñana in Zuid-West Spanje, dat recentelijk door een ecologische ramp is getroffen. Dit probleem heeft sterk mijn aandacht. Zodra de stichting - die omgezet dient te worden in European Cervantes Foundation - over financiële middelen beschikt zal ik het nieuw te vormen bestuur adviseren uw fonds te ondersteunen bij projecten in Spaanstalige landen. In het vertrouwen u hiermede naar believen te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN