INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes NBL EW Postbus 689 3500 AR UTRECHT Telefoon 030 - 233 1574 De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Postbus 13023 3507 LA UTRECHT Datum: 6 juni 1998 Betreft: PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 Kenmerk: ICB/Justitie980606 Geachte heer, In verband met het onderzoek naar de oorzaak van het dodelijke ongeval van Prinses Diana in Parijs op 31 augustus vorig jaar verzoek ik u hiermede de aan u op 9 oktober verstrekte informatie over te dragen aan de Franse onderzoeksrechter Hervé Stephan in Parijs. Het betreft de volgende stukken:

- Brief d.d. 13 november 1996 van Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden
- Manuscript Letters to Diana, Princess of Wales d.d. 3 en 4 oktober 1997
- Brief d.d. 13 augustus 1997 van Harrods Knightsbridge
- Faxbericht d.d. 16 augustus 1997 14.00 aan Harrods Knightsbridge
- Faxbericht d.d. 29 augustus 1997 18.30 u. aan Harrods Knightsbridge

Uw bevestiging terzake zie ik gaarne omgaand van u tegemoet. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales, J.L. VAN DER HEYDEN

29 MEI 2002 CLAIM OP HARRODS TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN