INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Stichting Haags Juristen College. De heer T.Th.A.J. Manders. Laan van Meerdervoort 415. 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 10 augustus 1998. Betreft: Dual Resident Company Questionnaire. Kenmerk: ICNBLEW/HJC980810. Geachte heer Manders, Ik verwijs naar mijn brief ICNBLEW/HJC980310 d.d. 10 maart 1998 gericht aan uw collega Mr. B.J.R.H. Quaedvlieg inzake Strategiebepaling en bevestig in dank uw schrijven van 6 augustus jongstleden.

Bijgaand ontvangt u ter kennisname en ten behoeve van het dossier de reactie zoals ik die vandaag aan de heer Mitchell heb doen toekomen. Zoals u ziet heb ik vraag 8 niet bevestigend beantwoord aangezien hieromtrent nog geen definitieve beslissing is genomen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Brief YOUR REFERENCE 240 67551 27448 A ON BEHALF OF MR G.P. MITCHELL HM INSPECTOR OF TAXES d.d. 10 augustus 1998 aan Inland Revenue South East met bijlagen.

25 SEPTEMBER 1998 JAARCIJFERS 1997 (1) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN