INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Stichting Haags Juristen College. De heer H.R. Sturman. Laan van Meerdervoort 415. 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 27 oktober 1998. Betreft: Jaarcijfers 1997. Kenmerk: ICNBLEW/HJC981027. Geachte heer Sturman, Onder dankzegging voor uw brief van gisteren doe ik u bijgaand afschrift toekomen van de informatie die ik vandaag aan Companies House te Cardiff heb verzonden. Voorts meld ik u dat ik aangaande het testament van Prinses Diana op 18 september jongstleden de volgende brieven heb verzonden aan de Prins van Wales en de Prime Minister . Vanuit BUCKINGHAM PALACE ontving ik bijgaande reactie namens de Britse kroonprins. De vermelding 'december 1998' is uiteraard een vergissing. Ik sluit niet uit dat mijn collega in Noordwijk de Limited - op mijn verzoek - inmiddels conform mijn beleidsplan heeft omgezet in Holding Limited, zoals u kunt opmaken uit bijgaande brief van 19 oktober jongstleden van de Baak.

Ik verzoek u deze informatie in overleg met de heer Manders aan mijn dossier toe te voegen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Brief BALANCE SHEET ON BEHALF OF COMPANIES HOUSE IN CARDIFF d.d. 27 oktober 1998 aan Companies House Cardiff; Brief From: The Office of HRH The Prince of Wales d.d. 13-10-1998

Brief van de Baak d.d. 19-10-1998.

28 JANUARI 1999 FORMULIER 363S ANNUAL RETURN TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN