INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Opnieuw verzonden i.v.m. verhuizing van de Beatrixlaan Naar de Malietoren.

VNO/NCW Drs. H. Blankert Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93002 2509 AA 's-GRAVENHAGE Datum: 28 NOVEMBER 1998 Betreft: CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM Kenmerk: ICNBLEW/VNONCW981128 Geachte heer Blankert, Hiermede memoreer ik mijn brief van 23 juli vorig jaar: SPONSORING DOOR BEDRIJFSLEVEN. Ten gevolge van onzorgvuldigheden in de uitvoering van mijn instructies door de direct betrokkenen te Parijs - op 31 augustus nadien - is dit feest helaas niet doorgegaan. Mijn beleidsplan heb ik vervolgens ingediend om mee te dingen binnen het Business Plan Contest Starter van het Jaar. Ik mag aannemen dat u als voorzitter van de Jury over dit plan beschikt. Ik zie het als mijn primaire taak om binnen dit kader het Cervantes Management Centrum van de grond te trekken in samenwerking met de Spaanse collega CEOE. Bij voorkeur op de Baak te Noordwijk, waar ik gisteren weer eens te gast ben geweest in het kader van een kerstviering. Ik verzoek u hiermede om ondersteuning van dit plan, onder meer door mij kantoorruimte ter beschikking te stellen. Mocht het op de Baak niet mogelijk zijn in verband met de capaciteit, dan lijkt mij een werkplek in de Malietoren ook een geschikte lokatie. Met name in verband met het noodzakelijke bilaterale overleg. Bijgaand ontvangt u een kopie van het schrijven dat ik dienaangaande van de Baak heb ontvangen. Ik sta voor zware persoonlijke beslissingen: verhuizing naar Spanje per 1 januari aanstaande, of naar de Noordzeekust. Dat laatste heeft mijn voorkeur. Ik hoop op uw medewerking te kunnen rekenen. Ik heb met veel belangstelling kennisgenomen van het bezoek van de handelsmissie naar Zuid-Amerika deze week en vastgesteld dat er een enorme hoeveelheid werk op mijn organisatie in wording afkomt. Ik heb alle voorbereidende werkzaamheden daartoe grotendeels afgerond. Ik ben alleen nog in afwachting van een berichtgeving van de directie van de Baak omtrent de ten behoeve van mijn bedrijf verrichte juridische handelingen, nadat ik mijn collega Halbertsma daartoe heb gemachtigd vanaf 6 oktober vorig jaar. In ieder geval treffen wij elkaar op 10 december aanstaande in de Malietoren. Met hartelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Brief d.d. 05-11-1998 van de Baak Uitnodiging prijsuitreiking 10 december 1998.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN