INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Vereniging van Leraren in Levende Talen Sectie Spaans. Postbus 75148. 1070 AC AMSTERDAM. Datum: 16 december 1998. Betreft: STICHTING CERVANTES BENELUX Kenmerk: ICB/LT981216. Geacht Bestuur, In dank ontving ik de uitnodiging voor Uw jaarvergadering op zaterdag 16 januari gericht aan J.L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes Benelux. Ik weet nog niet of ik in de gelegenheid ben om daarbij aanwezig te zijn in verband met een ophanden zijnde verhuizing. Zoals U aan de hand van bijgevoegde bijlage kunt vaststellen sta ik thans ook te boek als Vice President van Instituto Cervantes Holding Ltd. Dit bedrijf zal in het kader van de Europese Integratiegedachte worden gevestigd in Stratford-upon-Avon in het Verenigd Koninkrijk. De activiteiten van dit bedrijf zullen zich gaan toespitsen op het gebied van managementtrainingen, werving en selectie, organisatie van seminars in Zuid-Amerika ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven alsmede de organisatie van reizen naar Spaans-sprekende landen (Cervantes Air). Mijn verantwoordelijkheden als bestuurder van de Stichting Cervantes Benelux wens ik aan andere goede bestuurders over te dragen. De vermogenspositie van de stichting bedraagt thans om en nabij de 80 miljoen Nederlandse guldens. Dit vermogen kan onder meer worden aangewend voor de salariëring van docenten Spaans, de restauratie van Kasteel de Haar te Haarzuilens en de ontwikkeling van kindertehuizen in Zuid- en Midden-Amerika. De Stichting dient op termijn te worden omgezet in European Cervantes Foundation, zoals ik mijn overleden partner in het Verenigd Koninkrijk heb toegezegd. Ik zou het zeer op prijs stellen indien U mij in contact kunt brengen met enkele capabele bestuurders die mijn verantwoordelijkheden terzake kunnen overnemen. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: 2.

28 JANUARI 1999 ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN SECRETARIS DRS B.H. BARTELDS VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN