INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Belastingdienst Particulieren. De heer S. Roekalea. Postbus 18400. 3501 CK UTRECHT. Datum: 27 januari 1999. Betreft: SOFINUMMER 0681 87 038 Kenmerk: JH/BPU990127. Geachte heer Roekalea, Aansluitend aan mijn brief van 6 oktober vorig jaar breng ik u in kennis van de brief die ik heden aan mijn bedrijfsvereniging heb doen toekomen. Deze luidt alsvolgt: VERHUISBERICHT. Het een en ander houdt derhalve in dat ik vanaf 1 februari aanstaande niet meer belastingplichting ben in Nederland. Ook komt uw maandelijkse betaling ad Hfl. 260,- (Uw kenmerk 68187038H90 IB/PVV 1999) hiermede te vervallen. Uw betaling ad Hfl. 3117,- zoals vermeld op uw voorlopige teruggaaf 1999 inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen d.d. 15 januari 1999 zie ik gaarne omgaand op mijn postbankrekening tegemoet. U eveneens bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

14 APRIL 1999 SOFINUMMER 0681 87 038 VOORLOPIGE TERUGGAAF 1999 TER ATTENTIE VAN DE BELASTINGDIENST PARTICULIEREN TE UTRECHT

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN