INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Stichting Haags Juristen College. De heer T.Th.A.J. Manders. Laan van Meerdervoort 415. 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 28 januari 1999. Betreft: Formulier 363s Annual Return. Kenmerk: ICNBLEW/HJC990128.1. Geachte heer Manders, Ik bevestig u de goede ontvangst van uw brief van gisteren met bijlagen. Voor de goede orde meld ik u dat ik deze ter afhandeling heb doorgezonden naar Drs E.H. Halbertsma. Mevrouw Halbertsma was tot voor kort statutair directeur van het management centrum VNO-NCW Stichting de Baak te Noordwijk. Na het overlijden van prinses Diana heb ik mevrouw Halbertsma verzocht mijn verantwoordelijkheden in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk van mij over te nemen. Tevens heb ik haar daarbij verzocht te handelen conform het door mij geschreven beleidsplan. Het ziet ernaar uit dat zij deze verantwoordelijkheid heeft genomen en de Limited heeft omgezet in een Holding Limited met werkmaatschappijen. Ik heb dit bericht heden ook aan mevrouw Halbertsma doen toekomen. Tevens maak ik u attent op mijn verhuizing naar Spanje per 1 februari aanstaande. De adreswijziging heb ik vandaag ter attentie van de heer H.R. Sturman aan uw kantoor doen toekomen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

11 FEBRUARI 1999 COMPANIES HOUSE TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN