INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

Vereniging van Leraren in Levende Talen Drs B.H. Bartelds secretaris APELDOORN Datum: 28 januari 1999 Betreft: ADRESWIJZIGING Kenmerk: ICB/LT990128

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Bartelds, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief BBa/99002 van 11 januari jongstleden.

Ik dank u voor de aandacht die u en uw bestuur aan mijn verzoek inzake de Stichting Cervantes Benelux heeft gewijd. Hierop aansluitend kan ik u melden dat ik per 1 februari aanstaande verhuis naar Torremolinos, Málaga, Spanje. Mijn ontwikkelingstaken in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk heb ik thans gedelegeerd. Ik vertrouw erop dat mijn beleidsplan in goede samenwerking met betrokkenen wordt uitgevoerd. Met hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

12 OKTOBER 2004 LIDMAATSCHAP TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DRS R. MIEDEMA VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN