INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Mr G. van Amstel Advocaat en procureur Bunnik Datum: 11 maart 2000 Betreft: THE DRAGON VISION WIZARD OF OZ

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Kenmerk: JH/GvA20000311 Geachte heer Van Amstel, Uw brief van 9 maart jongstleden heb ik in dank ontvangen.

Bijgaand ontvangt u enige beelden m.b.t. de problematiek die mijn voornaamste aandacht opeist op dit moment.

Ten aanzien van uw laatste opmerking vervat in uw brief "Het is derhalve de hoogste tijd dat u het betrekken van uw toenmalige werkgeefster bij uw keuzeproces staakt", deel ik u mede dat ik zelf bepaal wie ik tot mijn relatiecircuit toelaat. Ik wens daarbij niet te worden gehinderd door een advocaat. Ik ben uitsluitend gediend met opbouwende, constructieve medewerking. In dit verband attendeer ik u alsnog op hetgeen ik in mijn brief van 1 maart heb vermeld als: "Ten aanzien van de term 'stalking' verzoek ik u hiermede dit in uw correspondentie te wijzigen in rapportage en mij uw rectificatie terstond te doen toekomen." Uw bevestiging terzake zie ik alsnog onmiddellijk van u tegemoet. Bijgaand ontvangt u nog twee foto's welke op 1 januari 2000 zijn gemaakt tijdens mijn laatste verblijf in Schotland.

Ook nog een oud prentje in verband met mijn relatie met de bekende Spaanse schrijver.

Alsmede een groepsfoto uit de Residentie. De ene dienst is de andere waard. Meer kan ik tot op heden niet voor u doen. In de nabije toekomst hoop ik wederom van uw diensten gebruik te kunnen maken. Wellicht kunt u de Stichting Cervantes Benelux behulpzaam zijn bij het invorderen van een openstaande post. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN

16 MAART 2000 VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA TER ATTENTIE VAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN