INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Haags Juristen College T.a.v. de heer R.K.J.J. van Dijk. Laan van Meerdervoort 415. NL 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 22 november 2000. Betreft: PROCESSTUKKEN. Kenmerk: ICNBLEW/HJC20001122. Torremolinos, woensdag 22 november 2000. Geachte heer Van Dijk, Mede naar aanleiding van uw schrijven d.d. 23 augustus 2000 deel ik u mede dat ik Companies House in Cardiff het rapport Annual Accounts conform bijgaand afschrift d.d. 18-10-2000 heb doen toekomen. Ook heb ik mijn jaarlijkse bijdrage ad Hfl. 875,- op 27 oktober van dit jaar voldaan aan Seagull Legal Services vanaf mijn postbankrekening. De ontwikkeling van onze organisatie heeft inmiddels een vertraging opgelopen van meer dan drie jaar ten gevolge van het dodelijk ongeval van mijn partner Lady Diana Spencer op 31 augustus 1997 in Parijs. De primaire verantwoordelijkheid voor dit dodelijke ongeval berust bij de heer Mohamed Al Fayed, Chairman of Harrods Knightsbridge in Londen. In verband met de juridische afhandeling van de zaak ontvangt u hiermede afschrift van mijn schrijven terzake aan de heer H.D.J. de Koning te Nijmegen d.d. 18 oktober 2000. Ik verzoek u bijgevoegd stuk aan het dossier van Instituto Cervantes Limited toe te voegen. Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden Torremolinos CC HdK (14.58).

19 APRIL 2001 ANNUAL RETURN (3) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN