INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes Holding Cervantes Management Centre Royal Cervantes Airlines Bank Cervantes Benelux. Haags Juristen College T.a.v. mevrouw M.C. van Veen Laan van Meerdervoort 415 NL 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 19 april 2001. Betreft: ANNUAL RETURN Kenmerk: ICNBLEW/HJC20010419. Torremolinos, donderdag 19 april 2001. Geachte mevrouw Van Veen, Ter bevestiging van ons telefoongesprek van hedenmiddag 14.00 uur ontvangt u hiermede afschrift van het vandaag 'con urgencia' aan Companies House te Cardiff verzonden 363s Annual Return ter attentie van Mr. V. Lawrence. Ik heb de heer Lawrence gisteren telefonisch de oorzaak van de vertraging uiteengezet. Ten gevolge van een leveraandoening sta ik onder behandeling van internist Dr. Dofferhoff in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Dientengevolge was ik vanaf 12 december 2000 tot en met 17 april jongstleden in Nederland en heb derhalve in die periode geen kennis kunnen nemen van de mij toegezonden correspondentie. Mijn informatie inzake de ontwikkeling van onze organisatie heb ik toegezonden aan Mr. G. van Amstel te Bunnik, ter kennisgeving aan zijn cliënte Drs. E.H. Halbertsma, voormalig statutair directeur van het Management Centrum VNO/NCW 'de Baak' te Noordwijk. In het vertrouwen dat de ontwikkeling van ons bedrijf met voortvarendheid wordt aangepakt teken ik met vriendelijke groet. Hoogachtend, John L. Van der Heyden Torremolinos.

6 MEI 2002 INSTITUTO CERVANTES LTD (1) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS (FAXBERICHT)

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN