INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De heer J.W. Leeuwenburg Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Prins van Oranje-Nassau Noordeinde 66 2514 GL 's-GRAVENHAGE Datum: 17 januari 2002 Betreft: Uw kenmerk 02/wa/mjv Ref: JH/PWA20020117 Nijmegen, donderdag 17 januari 2002 Geachte Heer Leeuwenburg, In dank bevestig ik U de goede ontvangst van uw brief met de tekst

Namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zeg ik U dank voor Uw brief van 10 januari jl.. waarin U verzoekt als getuige bij zijn huwelijk te mogen optreden. U kunt zich voorstellen dat dergelijke verzoeken momenteel binnenstromen. Om geen precedenten te scheppen, noch personen of instellingen tekort te doen, moet helaas van inwilliging van deze verzoeken worden afgezien. Ik vertrouw op Uw begrip voor dit voor U - wellicht - teleurstellende antwoord. Deze snelle reactie per kerende post heb ik buitengewoon op prijs gesteld. Vanzelfsprekend respecteer ik het standpunt van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje. Het doet mij deugd U te kunnen melden dat mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales inmiddels op de markt is verschenen. Bijgaand treft U de informatie aan ter kennisgeving aan alle direct en indirect betrokkenen. Ik zal de feestelijkheden wederom via de televisie volgen. Deze keer in Nederland. Op 4 februari keer ik tot 15 maart naar Spanje terug. Van 23 maart tot 1 april staat er een colloquium in Moskou op het programma. Wellicht treffen Wij elkaar nadien op De Eikenhorst in Wassenaar. Rest mij U en de gehele Koninklijke Familie een buitengewoon geslaagde trouwdag toe te wensen van onze Kroonprins en mijn beoogde Argentijnse Beleidsmedewerkster. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN

27 APRIL 2002 FELICIDADES (1) TER ATTENTIE VAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE PRINS VAN ORANJE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN