INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

De fractievoorzitter van de PvdA De heer Ad Melkert Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAG Datum: 7 mei 2002 Betreft: Paars III Kenmerk: ICB/PvdA20020507 Torremolinos, dinsdag 7 mei 2002

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Melkert, De ontwikkelingen in Nederland gaan hier aan de Spaanse Zuidkust niet aan ons voorbij. Zojuist heb ik de laatste verklaringen van de Minister-President op de televise gevolgd. De liquidatie van Pim Fortuyn - vóór zijn vertrek naar Leeuwarden - is een aanslag op de democratische beginselen van de Europese Rechtsstaat, hoewel dat in andere landen klaarblijkelijk nog niet is begrepen, afgaande op de 'tabloids'. Gisteren had ik een brief in voorbereiding met als hoofdthema: "De lijsttrekker die mijn boek het beste kan verkopen wordt de nieuwe Minister-President".

Pim Fortuyn was op dat punt al aardig onderweg zonder specifiek nog te verwijzen naar mijn boek. De verkiezingen van 15 mei zullen gewoon doorgang vinden. Ik hecht er daarbij aan dat er Recht wordt gedaan ten aanzien van alle brieven die ik de afgelopen jaren aan onze bewindslieden heb doen toekomen. Hiervan de volgende OPSOMMING. Alsmede:

MINISTERIE VAN JUSTITIE DIRECTIE BESTUURSZAKEN: 12 NOVEMBER 1996 UW KENMERK NM 964/275 (1) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE DIRECTIE BESTUURSZAKEN, 16 NOVEMBER 1996 UW KENMERK NM 964/275 (2) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE DIRECTIE BESTUURSZAKEN, 18 DECEMBER 1996 UW KENMERK NM 964/275 (3) AAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 25 MAART 1997 UW KENMERK NM 964/275 (4) TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS MR E.M.A. SCHMITZ VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 27 MEI 1997 UW KENMERK NM 964/275 (5) TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 20 NOVEMBER 1997 UW KENMERK NM 964/275 (6) TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE: 23 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF C 024/549568 (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN VOOR DEZE HET HOOFD VAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN DE HEER J. VAN DEN BROEK, 1 NOVEMBER 1996 ADELDOM TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 4 NOVEMBER 1997 ALIMENTATIE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS MR E.M.A. SCHMITZ VAN JUSTITIE

OFFICIER VAN JUSTITIE TE UTRECHT: 22 APRIL 1995 BESCHIKKING 8509286 TER ATTENTIE VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE UTRECHT, 12 MEI 1995 BRIEF VAN 22 APRIL 1995 TER ATTENTIE VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE UTRECHT, 27 MEI 1995 UW KENMERK CORR.NR. 25108 TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MEVROUW B. TEUNISSEN TE UTRECHT

OFFICIER VAN JUSTITIE ARRONDISSEMENTSPARKET UTRECHT: 10 JUNI 1995 BESCHIKKINGSNUMMER 8509286 (1) TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MR M. VISSER TE UTRECHT, 16 JUNI 1995 BESCHIKKINGSNUMMER 8509286 (2) TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MR M. VISSER TE UTRECHT, 16 JUNI 1997 NAAMSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE SECTOR BESTUURSRECHT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT, 19 JUNI 1997 PROCEDURE 97 / 2152 RWNL AZ (1) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT, 17 JULI 1997 PROCEDURE 97 / 2152 RWNL AZ (2) TER ATTENTIE VAN DE SECTOR BESTUURSRECHT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT, 13 AUGUSTUS 1997 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (3) ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT D.D. 13 AUGUSTUS 1997, 6 SEPTEMBER 1997 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (4) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT, 20 DECEMBER 1997 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (5) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT, 27 DECEMBER 1997 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (6) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT, 3 JANUARI 1998 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (7) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT, 6 JANUARI 1998 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (8) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT, 6 JUNI 1998 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (9) TER ATTENTIE VAN DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT SECTOR BESTUURSRECHT

OPENBAAR MINISTERIE VAN AMSTERDAM: 7 DECEMBER 1996 OCTOPUS TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN AMSTERDAM, 24 JANUARI 1997 19961231 TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK VAN AMSTERDAM, 8 FEBRUARI 1997 VONNIS TER ATTENTIE VAN HOOFDOFFICIER VAN JUSTITIE MR. HANS VRAKKING TE AMSTERDAM, 24 FEBRUARI 1997 FAXBERICHT UW KENMERK HW/ab/97/062 TER ATTENTIE VAN HET ARRONDISSEMENTSPARKET AMSTERDAM, 24 FEBRUARI 1997 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN HET ARRONDISSEMENTSPARKET AMSTERDAM, 15 DECEMBER 1998 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK TE AMSTERDAM.

Ik hecht er bovendien aan dat er Recht wordt gedaan aan de nagedachtenis van mijn beoogde partner die op 31 augustus 1997 op soortgelijke wijze als de heer Fortuyn in de Franse hoofdstad om het leven is gekomen. Daartoe ontvangt U hierbij de informatie van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales, met de authentieke teksten van de brieven die ik Haar in de periode 1 augustus 1996 t/m 31 augustus 1997 heb geschreven. Ik beveel de inhoud van het boek graag onder Uw aandacht aan. Ik wens U veel succes met de verkiezingen. Met vriendelijke groet, John L. van der Heyden Oprichter/eigenaar Instituto Cervantes
Benelux, Engeland en Wales; Oprichter
Stichting Cervantes Benelux Voormalig adviseur van
THE PRINCESS OF WALES

INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN