INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Haags Juristen College (Cyprus) Ltd. P.O. Box 56229 3305 Limassol CYPRUS Datum: 12 februari 2004 Betreft: 'Annual Accounts & Annual Return' Kenmerk: 20040212JHHJC Waarde Collegae, Gedurende de periode 14 december 2003 tot en met 5 februari 2004 bevond ik mij ten behoeve van ziekenhuisbehandeling in het Canisius-Wilhelminaziekenhuis te Nijmegen in Nederland. Uw brieven d.d. 7 en 13 januari heb ik na terugkeer in Spanje met spoed behandeld. U treft de getekende stukken hierbij aan alsmede enkele foto's die ik onlangs heb ontvangen.

Ook uw informatie over het arrest van het Europees Hof van Justitie inzake buitenlandse vennootschappen heb ik in dank ontvangen alsmede uw adreswijziging per 1 maart 2004 naar het Landgoed Marlot te 's-Gravenhage. Hiervoor mijn hartelijke gelukwensen. Het is voor mij - wellicht - een motief om op korte termijn weer naar de Nederlandse westkust terug te keren. HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN.

16 DECEMBER 2004 VAT-NUMMER TER ATTENTIE VAN DE HEER T.TH.A.J. MANDERS VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN